KLIMATYZATOR

Kontrola skuteczności działania

Używaj klimatyzatora (nawet na kilka minut) przez cały rok dla utrzymania systemu w nienagannym stanie. Jeśli stosujesz często funkcję ECON, upewnij się, iż jest ona wyłączona, ponieważ sprężarka powinna od czasu do czasu pracować.
Wiosną i jesienią używaj systemu okazjonalnie, przy wyłączonej funkcji ECON. Pamiętaj o wciśnięciu przycisku TEMP aż do ukazania się napisu LO na ekranie.
Zimą sprężarka nie będzie włączana, gdy system jest całkowicie automatyczny.
Podczas każdego przeglądu systemu upewnij się, iż poziom oleju w sprężarce został sprawdzony i w razie potrzeby uzupełniony.


[Poprzednia] [Następna]