WYCIERACZKI SZYB PRZEDNIEJ l TYLNEJ

Piórka wycieraczek i dysze spryskiwaczy

Okresowo sprawdzaj stan i czyść piórka wycieraczek. Piórka nie czyszczone regularnie nie będą właściwie spełniały swego zadania. Jeśli guma jest uszkodzona lub zużyta należy wymienić ją na nową. Należy wymieniać zawsze oba piórka nawet jeśli uszkodzone lub zużyte jest tylko jedno.
Do czyszczenia szyb i wycieraczek należy stosować alkohol lub płyn Autofa 9 DPi.

Rozmiar: 6260 bajtów

Jeśli dysze spryskiwaczy nie działają prawidłowo, należy sprawdzić drożność rurek spryskiwaczy. Ew. zanieczyszczenia z dyszy spryskiwacza można usunąć przy pomocy szpilki. Kierunek natrysku ustawia się przy pomocy śrubokręta.


Wymiana piórek wycieraczek

Należy wymieniać oba piórka jednocześnie nawet, jeśli tylko jedno jest zużyte lub uszkodzone. Do wymiany piórek potrzebne będzie zdjęcie ramion wycieraczek. Odkręć nakrętki przy użyciu klucza nasadowego 13 mm. Przed przystąpieniem do zdejmowania ramion oznacz ich położenie na szybie przy pomocy zmywalnego mazaka lub paska taśmy przylepnej, co pozwoli prawidłowo ustawić ramiona po wymianie piórek. Wymieniaj ramiona i piórka pojedynczo dla uniknięcia zamiany ramion miejscami (nie są one jednakowe).
Stosuj się do instrukcji zamieszczonej na opakowaniu piórek. Pociągnij piórko w kierunku podstawy ramienia wycieraczki. Musisz pokonać pewien opór spowodowany przesuwaniem się występu A pod zaczepem B.

Rozmiar: 4086 bajtów

Wsuwaj nowe piórko wzdłuż ramienia wycieraczki do osiągnięcia właściwej pozycji. Upewnij się, że występ A minął zaczep B. Montuj ramiona wycieraczek w kolejności odwrotnej do demontażu.


[Poprzednia] [Następna]