SPRZĘGŁO

Regulacja pedału sprzęgła

Sprzęgło w Twoim samochodzie jest samoregulujące i nie wymaga jałowego ruchu pedału.

Rozmiar: 6029 bajtów

Położenie pedału sprzęgła reguluje się przez wydłużanie lub skracanie linki A. Obracaj nakrętką C po zluzowaniu nakrętki B.
- wkręcaj nakrętkę C dla podniesienia pedału
- odkręcaj nakrętkę C dla opuszczenia pedału

Po dokonaniu regulacji dokręć nakrętkę kontrującą B.


HAMULEC RĘCZNY

Regulacja dźwigni hamulca ręcznego

Rozmiar: 4619 bajtów

Zastosuj się do poniższej procedury:
- Podnieś dźwignię o jeden ząbek
- Obracaj nakrętkę A aż do napięcia linki
- Podnieś dźwignię o jeden lub dwa ząbki w górę i skontroluj skuteczność działania hamulca ręcznego.


[Poprzednia] [Następna]