... SPALIŁA SIĘ ŻARÓWKA

Informacje ogólne

- Jeśli nie działają światła, przed wymianą żarówki sprawdź bezpiecznik.
- Nowo zakładana żarówka powinna być tego samego typu i o tej samej charakterystyce elektrycznej co przepalona.
Nigdy nie dotykaj klosza żarówki halogenowej gołą ręką; trzymaj ją za część metalową.
Jeśli przypadkowo dotkniesz klosza żarówki ręką, należy oczyścić ją miękką szmatką umoczoną w spirytusie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- W niektórych wersjach niezbędne może być częściowe rozłączenie lub wymontowanie pewnych zespołów (np. przewodu dolotowego powietrza) dla wymiany żarówki. Są to jednak bardzo proste do wykonania czynności.


Wymiana żarówek przednich świateł pozycyjnych

Obróć oprawkę A żarówki i wymontuj ją z korpusu reflektora.

Rozmiar: 3821 bajtów

Wyjmij żarówkę B.
Włóż nową żarówkę 12 V'5 W.

Rozmiar: 2287 bajtów

Zamontuj oprawkę w korpusie reflektora przez obrót oprawki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Wymiana żarówki reflektora

Wyjmij kostkę elektryczną A i wymontuj osłonę B.

Rozmiar: 5446 bajtów

Odłącz spinkę mocującą C ze szczeliny D. Wyjmij starą żarówkę.

Rozmiar: 4907 bajtów

Włóż nową żarówkę. Jest ona prawidłowo umiejscowiona, gdy występy E żarówki pasują do odpowiednich szczelin reflektora.
Starannie zamontuj osłonę gumową B.
Uwaga: Żarówki halogenowe (H4, 12 V-60/55 W).


Wymiana żarówek kierunkowskazów przednich

Obróć oprawkę A żarówki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Rozmiar: 4571 bajtów

Żarówka B posiada podstawę bagnetową. Obróć żarówkę i wyjmij ją.
Zamontuj nową żarówkę 12 V/21 W.


Wymiana żarówek kierunkowskazów bocznych

W celu wymontowania całej lampy należy pchnąć obudowę w kierunku przodu samochodu i wyciągnąć.

UWAGA:
Zawsze naciskaj lampę w kierunku przodu samochodu, nigdy do tyłu (grozi to uszkodzeniem lampy).

Rozmiar: 10431 bajtów

Obróć oprawkę żarówki przeciwnie do wskazówek zegara i wyciągnij. Wyciągnij żarówkę B z oprawki.
Włóż nową żarówkę 12 V/5 W.


Wymiana żarówek przednich lamp przeciwmgielnych

Wymontuj lampy spod samochodu.
Wykręć 4 śruby mocujące pokrywę lampy. Nie ma potrzeby odłączania przewodów elektrycznych od pokrywy.
Odłącz przewód A zasilania prądem.
Odepnij spinkę mocującą B i wymontuj uszkodzoną żarówkę.

Rozmiar: 11066 bajtów

Włóż nowa żarówkę. Nacięcia na oprawce żarówki pozwolą prawidłowo umiejscowić żarówkę.
Uwaga: Żarówka halogenowa (H3, 12 V-55 W).


Wymiana żarówek tylnych lamp zespolonych

Zdemontuj klosz lampy mocowany do korpusu lampy wkrętem F; dostęp do niego uzyskuje się po uniesieniu pokrywy bagażnika.

Rozmiar: 3954 bajtów

Wszystkie żarówki posiadają wsporniki bagnetowe.

Rozmiar: 5214 bajtów

A. 12 V/5 W żarówka światła pozycyjnego.
B. 12 V/21 W żarówka światła stop.
C. 12 V/21 W żarówka kierunkowskazu.
D. 12 V/21 W żarówka światła cofania.
E. 12 V/21 W żarówka światła przeciwmgielnego.


Wymiana żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Wymontuj lampkę (składającą się z oprawki i klosza) przez podważenie śrubokrętem prawego końca lampki i wypychanie jej w lewo.

UWAGA:
Zawsze naciskaj lampkę w lewo dla uniknięcia uszkodzenia lampki.

Rozmiar: 5053 bajtów

Wymień rurkową żarówkę 12 V/5 W mocowaną na wcisk.


[Poprzednia] [Następna]