ŚWIATŁA PRZEDNIE

Regulacja świateł przednich

Prawidłowa regulacja świateł przednich ma zasadnicze znaczenie przy manewrowaniu samochodem oraz dla bezpieczeństwa innych kierowców. Charakterystyka ustawienia świateł jest ustanawiana przepisami państwowymi kraju, w którym samochód jest użytkowany.
Istnieją dwa zasadnicze czynniki mające wpływ na prawidłowość ustawienia świateł przednich:
1 - Geometria lamp przednich dla samochodu nieobciążonego.
2 - Korekta wysokości świecenia w zależności od masy i rozmieszczenia przewożonego ładunku.

Mimo, iż światła są regulowane podczas przeglądów okresowych, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustawienie świateł we własnym zakresie. Potrzebny będzie jedynie śrubokręt.
Zaparkuj samochód nie obciążony (zadbaj o prawidłowe ciśnienie w kołach - wg tabelki na wewnętrznej stronie niniejszej instrukcji) na płaskim terenie w cieniu przed jasną pionową ścianą.
Narysuj na ścianie dwa krzyżyki naprzeciw środków reflektorów.
Cofnij się 10 metrów od ściany. Jeśli samochód nie jest wyposażony w automatyczny system kompensatorów obciążenia samochodu, znajdują się w położeniu dla samochodu nie obciążonego lub średnio obciążonego (pozycja 1).
Punkty P-P powinny znajdować się 16 cm pionowo poniżej poprzednio narysowanych krzyżyków.

Rozmiar: 4157 bajtów

Rozmiar: 3827 bajtów

Dla regulacji w płaszczyźnie pionowej (góra-dół) obracaj śrubę A.
Dla regulacji w płaszczyźnie poziomej (lewo-prawo) obracaj śrubę B.

Rozmiar: 1479 bajtów

Korekta położenia lamp w zależności od obciążenia może być ręczna lub automatyczna.
Przy użyciu dźwigni na śrubach A ustawia się prawidłową pozycję reflektorów w zależności od obciążenia samochodu:
1 - Gdy w samochodzie jest jedynie kierowca lub gdy samochód jest średnio obciążony.
2 - Gdy samochód jest całkowicie obciążony.

Dźwignie obu reflektorów powinny być w tym samym położeniu: 1-1 lub 2-2.

Samochody wyposażone w korektory automatyczne nie posiadają dźwigni opisanych wyżej. Wysokość świecenia jest regulowana w sposób ciągły przez system hydrauliczny, w zależności od obciążenia.


[Poprzednia] [Następna]