BAGAŻNIK

Otwieranie i zamykanie

Zamek jest otwierany większym kluczykiem. Wewnątrz bagażnika znajdują się cztery zaczepy (kółka) mogące być użyteczne przy mocowaniu bagażu.

Wersja ze standardowym zamykaniem bagażnika:

Rozmiar: 5079 bajtów

- Pozycja A: otwarte; pokrywa bagażnika może być otwarta przez wciśnięcie przycisku zamka.
- Pozycja B: zamknięte; zamek można obrócić nawet przy otwartej pokrywie bagażnika; po zatrzaśnięciu pokrywy zamek pozostaje zamknięty.

Wersja z centralnym zamkiem:
- Pozycja A: zamek jest sterowany przez sygnały zdalnego sterowania. Jeśli zamek jest otwarty, Wciśnij przycisk dla uniesienia pokrywy bagażnika.
- Pozycja B: zamknięte; w tej pozycji zamek nie jest centralnie sterowany. Nie jest możliwe otwarcie bagażnika przez np. personel garażowy lub obsługę stacji naprawczej (dysponują oni tylko kluczykami do stacyjki - małymi).

Rozmiar: 5584 bajtów

Obrót klucza z pozycji B do A nie otwiera zamka. Lecz jeśli obrócisz klucz w przeciwną stronę zamek pozostanie w pozycji zamkniętej nawet jeśli boczne drzwi pozostają otwarte. Pokrywa bagażnika może pozostać zamknięta jeśli zamek jest zarówno w pozycji A jak B.
- Pozycja C: pokrywa bagażnika może być otwarta niezależ nie od sterowania centralnego przez wciśnię cie kluczyka (kluczyk nie może być wyjęty w tej pozycji).


Regulacja pokrywy bagażnika:

Jeśli pokrywa bagażnika nie otwiera się w pełnym zakresie należy zwiększyć napięcie sprężyny (patrz rysunek) przez przesunięcie jej końca do tyłu we właściwą szczelinę.

Rozmiar: 8744 bajtów


Zwiększenie przestrzeni bagażowej

Jeśli samochód jest wyposażony w siedzenia składane możliwe jest powiększenie przestrzeni bagażowej przez opuszczenie jednego lub obu oparć tylnych. Możliwe są trzy układy siedzeń w zależności od liczby pasażerów i ilości bagażu do przewiezienia.

Rozmiar: 7218 bajtów

- Oba siedzenia tylne złożone (patrz powyższy rysunek).
- Lewa część siedzenia tylnego złożona - dla jednego pasażera z tyłu oraz bagażu (patrz rysunek poniżej).
- Prawa część siedzenia tylnego złożona - dla dwu pasażerów z tyłu oraz bagażu.

Instrukcje oraz rysunki zamieszczone na następnej stronie pokazują sposoby powiększenia przestrzeni bagażowej.

Rozmiar: 7000 bajtów

Rysunki pokazują sposób składania lewej strony siedzenia tylnego. Prawą stronę siedzenia tylnego składa się w identyczny sposób.
- Umieść zaczepy tylnych pasów bezpieczeństwa w kasetach "znajdujących się w oparciach siedzeń. Zwiniętą taśmę centiralriego pasa bezpieczeństwa umieść w kasecie.
- Pociągnij uchwyt A i unieś kanapę siedzenia.

Rozmiar: 4161 bajtów

- Wyjmij zagłówek przez wciśnięcie znajdującego się obok wspornika zagłówka

Rozmiar: 3939 bajtów

Wyjęty zagłówek można umieścić w otworach znajdujących się w kanapie.
- Wyciągnij cięgno B, następnie opuść oparcie. Odchyl taśmę pasa bezpieczeństwa podczas opuszczania oparcia.

Rozmiar: 4708 bajtów

Aby wrócić do normalnej pozycji:
- Wyjmij zagłówek z otworów. Następnie unieś oparcie aż do zatrzaśnięcia.
- Odchyl taśmę pasa bezpieczeństwa.
- Podczas kładzenia kanapy do pozycji poziomej upewnij się, iż pasy bezpieczeństwa nie zostały skręcone.


[Poprzednia] [Następna]