INDYWIDUALNE REGULACJE WEWNĄTRZ SAMOCHODU

Regulacja jasności oświetlenia zestawu wskaźników

Regulacja jasności oświetlenia zestawu wskaźników może być dokonana przyciskiem A przy włączonych światłach zewnętrznych.

Rozmiar: 4054 bajtów

Pojedyncze wciskanie przycisku powoduje stopniową zmianę jasności oświetlenia zestawu; przytrzymanie przycisku powoduje nagłą zmianę jasności. Zmiana jasności następuje w sposób cykliczny (stopniowe ściemnianie a następnie stopniowe rozjaśnianie).


Koło kierownicy

Regulacji położenia koła kierownicy można dokonać, gdy dźwignia blokująca znajduje się w położeniu 2.

Rozmiar: 10773 bajtów

Po ustaleniu najwygodniejszego położenia koła kierownicy obróć dźwignię blokującą do pozycji 1.

Uwaga: nigdy nie reguluj położenia koła kierownicy podczas jazdy!


Siedzenia przednie

Fotele można przesuwać do przodu lub do tyłu po uniesieniu dźwigni A i po wywarciu nacisku ciałem w żądanym kierunku. Po zwolnieniu dźwigni należy upewnić się, że fotel jest zablokowany.

Rozmiar: 6506 bajtów

Kąt pochylenia oparcia można regulować po uniesieniu dźwigni B. Możliwe jest całkowite opuszczenie oparcia.

Fotel kierowcy może być wyposażony w możliwość regulacji wysokości i profilu fotela.
Unieś dźwignię C aby wprowadzić fotel we właściwe prowadnice.
- Przesunięcie do przodu unosi fotel.
- Przesunięcie do tyłu opuszcza fotel.
Po osiągnięciu przez fotel właściwej wysokości, unosząc dźwignię A przesuń fotel do przodu lub do tyłu do osiągnięcia właściwej pozycji.

Rozmiar: 5398 bajtów

Przy użyciu pokrętła D reguluje się profil oparcia fotela.
- Obracając do przodu pogłębiasz wyoblenie oparcia.
- Obracając do tyłu zmniejszasz wyoblenie oparcia.
Służy to lepszemu dostosowaniu kształtu oparcia do anatomicznej budowy ciała kierowcy.

Fotel kierowcy może być wyposażony w automatyczne podgrzewanie (dodatkowo). Elementy grzejne umieszczane są pod tapicerką fotela.


Zagłówki

Zagłówki powinny być tak ustawione, aby podpierały tył głowy a nie szyję.

Rozmiar: 3453 bajtów

Dla wyjęcia zagłówków należy unieść je maksymalnie w górę. obrócić wsporniki o pół obrotu a następnie wyciągnąć zagłówki do góry.

Rozmiar: 2596 bajtów

Zagłówki siedzeń tylnych wyjmuje się wciskając przyciski umieszczone obok wsporników zagłówków.


Pasy bezpieczeństwa

Informacje dotyczące pasów bezpieczeństwa oraz systemów zabezpieczeń dla dzieci:

Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do ew. instalowania oraz stosowania pasów bezpieczeństwa zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym samochód jest użytkowany.

Mimo, iż stosowanie pasów może nie być wymagane przez prawo danego kraju, jest bardzo polecane aby osoby nie zapięte w pasy siadały w miarę możliwości na tylnym siedzeniu.

Osoby niepełnoletnie, których warunki fizyczne (wzrost, waga i wiek) są poniżej limitów ustalonych w kraju, w którym użytkowany jest samochód, powinny stosować uniwersalne sposoby zabezpieczeń stosownie do norm ECE/UN nr 44. Lokalne rozwiązania powinny być stosowane w krajach, w których nie obowiązuje norma 44.

Stosowanie innych sposobów zabezpieczeń wymagających dodatkowych punktów kotwiczenia jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody producenta samochodu. Inne systemy zabezpieczeń muszą uzyskać świadectwo homologacji właściwego urzędu państwowego.

Należy bardzo wnikliwie zapoznać się z zaleceniami producenta odnośnie instalacji i stosowania systemów zabezpieczeń pasażerów.

Nigdy nie trzymaj na kolanach dziecka zapiętego wraz z Tobą tym samym pasem bezpieczeństwa.

Nigdy nie zapinaj się w skręcony pas. Aby zabezpieczyć się przed ew. wysunięciem z pasów, należy pasami otoczyć biodra, a nie brzuch.

Od czasu do czasu należy skontrolować prawidłowość mocowania pasów oraz ich stan (czy nie są przecięte lub nadpalone).
Po kilku kolizjach zalecana jest wymiana pasów bezpieczeństwa, nawet jeśli nie wykazują one zewnętrznych oznak uszkodzenia.

Czyścić pasy należy ciepłą wodą z mydłem, płukać wodą a następnie suszyć swobodnie rozwieszone (nigdy na słońcu). Nie wolno stosować ostrych detergentów, wybielaczy, barwników czy innych chemikaliów, mogących uszkodzić pas.


Stosowanie pasów bezwładnościowych (przednich i zewnętrznych tylnych):

W celu zapięcia pasów należy wsunąć powoli zaczep A w gniazdo B aż do usłyszenia trzasku. Odpięcie pasa następuje po naciśnięciu przycisku C.

Rozmiar: 3379 bajtów

Pasy bezwładnościowe nie wymagają ręcznej regulacji. Regulacja długości pasów bezwładnościowych następuje samoczynnie przez zwijanie i odwijania taśmy z bębna D (umieszczonego pod pokryciem słupka) poprzez przelotkę E. Pozwala to na swobodne poruszanie się osobie zapiętej.
Zablokowanie pasa może nastąpić w trakcie gwałtownego przyspieszania, ostrego hamowania, jazdy na ostrych wzniesieniach lub na zakrętach.

W niektórych wersjach istnieje możliwość regulacji wysokości przelotki E w zależności od wzrostu kierowcy i pasażera przedniego.

Rozmiar: 2783 bajtów

Pchnij dźwignię A w górę lub w dół dla regulacji wysokości przelotki E. Upewnij się, iż przelotka jest zakotwiczona w jednym z czterech przewidzianych położeń. Nie zakotwiczona przelotka zostanie zablokowana po przesunięciu cięgna A nieznacznie w górę lub w dół (słyszalny będzie trzask).
Jeśli samochód jest wyposażony w cyfrowy zestaw wskaźników, nie zapięcie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę sygnalizowane będzie przez świecenie światła ostrzegawczego.


Pasy tylne centralne:

Przed zapięciem pasów pasażer powinien znajdować się na środku oparcia siedzenia tylnego. W celu zapięcia pasów należy wsunąć zaczep E w gniazdo F, aż do usłyszenia trzasku. Odpięcie pasa następuje po wciśnięciu przycisku G.

Rozmiar: 4788 bajtów

Dla regulacji długości pasa ściągnij pas poprzez klamrę H. Pociągnij koniec l dla zaciśnięcia lub koniec L dla wyluzowania pasa.
Pas statyczny jest prawidłowo wyregulowany, jeśli pod pas można ściśle wsunąć zaciśniętą pięść.


Informacje dotyczące tylnych pasów bezpieczeństwa:

Pasy siedzeń tylnych powinny być zapinane wg poniższego rys.:

Rozmiar: 4896 bajtów

W celu wyeliminowania pomyłek przy zapinaniu pasów, niemożliwe jest wsunięcie zaczepu A (pasy zewnętrzne! w gniazdo F (pasy centralne), i odwrotnie, zaczepu E nie można wprowadzić w gniazdo B.
Jeśli pasy tylne nie są używane, gniazda mogą być schowane w odpowiednich kasetach.


Lusterka wsteczne

Regulacja luster jest konieczna tylko po zmianie ustawienia fotela lub koła kierownicy.


Lustro wewnętrzne:

Lustro jest nastawne i wyposażone w dźwigienkę umożliwiającą przestawienie do położenia zapobiegającego oślepieniu.
1 - pozycja normalna
2 - pozycja zapobiegająca oślepieniu

Rozmiar: 2293 bajtów


Lustra wsteczne zewnętrzne:

Regulacja ręczna: przy użyciu dźwigni A.

Rozmiar: 3108 bajtów

Sterowanie automatyczne: Wciśnij przycisk B w kierunku żądanej regulacji lustra. Przyciskiem C wybierz lustro, które zamierzasz regulować (prawe lub lewe).

Rozmiar: 3936 bajtów

Istnieje możliwość składania luster zewnętrznych w przypadku np. jazdy bardzo wąską jezdnią lub w przypadku korzystania z mechanicznej myjni samochodowej (patrz rysunek).

Rozmiar: 2602 bajtów

Gdy lustro znajduje się w pozycji złożonej, nie wolno stosować systemu automatycznej regulacji ustawienia. Włączenie ogrzewania luster zewnętrznych (jeśli jest w wyposażeniu) następuje po włączeniu ogrzewania szyby tylnej.


[Poprzednia] [Następna]