STEROWANIE

Rozmiar: 3699 bajtów
STOP - Kolumna kierownicza zablokowana, możliwe wyjęcie kluczyka.
MAR - Podczas jazdy, włączony układ elektryczny.
AVV - Włączenie silnika.
PARK - Włączone światła pozycyjne, kolumna kierownicza zablokowana, możliwe wyjęcie kluczyka.
Wciśnij przycisk [A] dla włączenia pozycji STOP

Przełącznik świateł zewnętrznych, kierunkowskazów i tylnych świateł przeciwmgielnych Wszystkie niżej opisane światła działają, gdy stacyjka ustawiona jest w pozycji MAR.
Gdy stacyjka ustawiona jest w pozycji PARK, włączone są, niezależnie od położenia przełączników świateł, światła pozycyjne i światła oświetlenia tablicy rejestracyjnej.


Światła pozycyjne

Rozmiar: 3400 bajtów
Obrócić pokrętło dźwigni (umieszczonej z lewej strony kolumny kierowniczej) z pozycji O do poz. światła pozycyjne]; włączy się kontrolka w zestawie wskaźników.
Przy włączonych światłach pozycyjnych cały zestaw wskaźników oraz symbole przełączników są podświetlone.


Światła mijania

Rozmiar: 4215 bajtów
Obróć pokrętło w pozycje światła mijania


Światła drogowe

Przy włączonych światłach mijania (pali się kontrolka niebieska świateł drogowych), pociągj dźwignię a następnie puść.

Rozmiar: 3294 bajtów

Dla powrotu do świateł mijania jeszcze raz pociągnij i puść dźwignię.
Włączenie świateł drogowych sygnalizuje palenie się lampki.


Błysk świateł drogowych

Pociągnij dźwignię do pierwszego lekkiego oporu (przełącznik obrotowy w dowolnej pozycji).

Rozmiar: 4233 bajtów


Tylne światła przeciwmgielne

Rozmiar: 3094 bajtów

Przy włączonych światłach mijania lub drogowych wcisnąć przycisk świateł przeciwmgłowych na końcu dźwigni. Włączenie tylnych świateł przecimgielnych sygnalizuje palenie się lampki na zestawie wskaźników.
Aby wyłączyć światła wciśnij przycisk ponownie.


Kierunkowskazy

Przełącz dźwignię:
- do góry - prawe kierunkowskazy
- w dół - lewe kierunkowskazy

Rozmiar: 5507 bajtów

Włączenie kierunkowskazów sygnalizuje błyskanie lampki kierunkowskazów na zestawie wskaźników.
Dźwignia wraca do położenia neutralnego po zakończeniu manewru skrętu.
Jeżeli kierunkowskazy mają sygnalizować tylko zmianę pasa ruchu nie wymagającą większego obrotu koła kierownicy ruch dźwigni powinien być krótszy, tylko do pierwszego oporu. Wyłączenie kierunkowskazów nastąpi wówczas natychmiast po puszczeniu dźwigni.


Włączanie wycieraczek, spryskiwaczy i ogrzewania tylnej szyby

Włączenie tych urządzeń możliwe jest tylko, gdy stacyjka jest w położeniu MAR.

Wycieraczka szyby przedniej
00 - wycieraczka wyłączona
a - ciągła wolna praca wycieraczki
b - ciągła szybka praca wycieraczki
c - ciągła szybka praca wycieraczki

Rozmiar: 5853 bajtów

Pozycja c jest niestała. Wyłączenie następuje po puszczeniu oźwigni.
Położenie c służy do włączania wycieraczek na krótki czas.
Możliwa jest również praca przerywana, zarówno przy małej jak i dużej prędkości.

W położeniu poziomym dźwigni (00) należy obrócić pokrętło w położenie 1 lub 2.

Rozmiar: 2545 bajtów

O - wycieraczka wyłączona
1 - wolna praca przerywana
2 - szybka praca przerywana


Spryskiwacz szyby czołowej

Rozmiar: 3922 bajtów

Pociągnięcie dźwigni włącza wycieraczkę oraz spryskiwacz szyby przedniej. Spryskiwacz wyłącza się natychmiast, natomiast wycieraczka pracuje jeszcze przez kilka sekund.
Spryskiwacze wyłączają się po zwolnieniu dźwigni. Jeśli chcesz stosować spryskiwacz przy włączonych wycieraczkach, stosuj raczej pozycję szybkiej pracy ciągłej. Jednakże aby włączyć spryskiwacz, dźwignia i pokrętło mogą być ustawione w dowolnej pozycji (odpowiednio 00-a-b-c oraz 0-1-2).


Ogrzewanie szyby tylnej

Wcisnąć przycisk na końcu dźwigni dla odraszania lub odmrażania szyby tylnej.

Rozmiar: 3280 bajtów

Przycisk ten uruchamia również (jeśli jest zamontowane) ogrzewanie luster wstecznych zewnętrznych. Wcisnąć przycisk ponownie aby wyłączyć ogrzewanie.


Wycieraczki i spryskiwacze reflektorów (w niektórych wersjach)

Przy włączonych światłach przednich, włączenie wycieraczek szyby przedniej uruchamia wycieraczki i spryskiwacze reflektorów.
Wyłączenie wycieraczek reflektorów następuje automatycznie po upływie kilku sekund.


Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej (w niektórych wersjach)

Obróć pokrętło A z pozycji O do 1 aby włączyć wycieraczkę szyby tylnej. Pracuje ona w cyklu przerywanym. Aby włączyć spryskiwacz szyby tylnej należy pchnąć dźwignię w kierunku deski rozdzielczej.

Rozmiar: 3728 bajtów

Podczas pracy spryskiwacza wycieraczka będzie pracowała w sposób ciągły.


Światła awaryjne

Wciśnij przycisk świateł awaryjnych w dowolnej pozycji kluczyka stacyjki. Wszystkie kierunkowskazy oraz kontrolka kierunkowskazów i świateł awaryjnych będą błyskać.

Rozmiar: 4178 bajtów

Wciśnij ponownie przycisk w celu wyłączenia świateł awaryjnych.


[Poprzednia] [Następna]