SPRAWDZANIE POZIOMÓW PŁYNÓW

Olej silnikowy

Sprawdzania poziomu oleju należy dokonywać na płaskiej nawierzchni, po odczekaniu ok. 10 min. od wyłączenia silnika.
Jeśli bagnet posiada czujnik poziomu oleju, najpierw rozłącz przewód elektryczny przez odchylenie zaczepu B a następnie wyjmij bagnet.

Rozmiar: 7731 bajtów
Tempra 1372/1372 SX i Tempra 1581/1581 SX

Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy znakami MIN i MAX na bagnecie.
Jeśli poziom oleju jest bardzo blisko lub poniżej znaku MIN, należy dolać oleju tak, by poziom osiągnął znak MAK. Olej należy wlewać przez otwór zaślepiony korkiem A (w silnikach 1372 i 1581 wyjmowanie korka następuje przez pociągnięcie górnej krawędzi korka).

Ilość oleju potrzebna do podniesienia poziomu oleju od MIN do MAX odpowiada ok. 1 litrowi.

Rozmiar: 6915 bajtów
Tempra 1.8 i.e.

Nigdy nie napełniaj olejem powyżej znaku MAX.

Rozmiar: 6966 bajtów
Tempra diesel, SX diesel i turbo D

Po uzupełnieniu lub wymianie oleju sprawdzanie poziomu oleju należy przeprowadzić po upływie paru minut.
Dla spuszczenia oleju z silnika należy odkręcić korek spustowy. Czekaj ok. 10 min. aż olej spłynie całkowicie.
Olej spłynie łatwiej jeśli przed spuszczeniem zdjęty zostanie korek wlewu i wyjęty bagnet.

Rozmiar: 7352 bajtów

Olej należy spuszczać tylko przy gorącym silniku.

Jeśli odbywasz głównie jazdy miejskie lub w terenie o dużym zapyleniu, należy dokonywać zmian oleju i filtra częściej, niż zaleca się w niniejszej instrukcji.

Nie należy wymieniać oleju w nowym silniku przed osiągnięciem przebiegu 1000-1500 km.


Olej przekładniowy

W samochodzie zaparkowanym na płaskiej nawierzchni, poziom oleju w zespole przeniesienia napędu powinien sięgać dolnej krawędzi otworu wlewowego A.

Rozmiar: 8269 bajtów

Aby wymienić olej w zespole napędowym należy odkręcić korek B. Olej powinien ściekać przez ok. 10 min.; po tym czasie należy wkręcić korek.


Zużyty olej

Zużyty olej spuszczony z silnika czy zespołu przeniesienia napędu powinien być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Płyn hamulcowy

Poziom płynu hamulcowego powinien być kontrolowany raz w tygodniu. Można dokonać tego optycznie bez odkręcania korka.

Rozmiar: 3615 bajtów

Co jakiś czas należy dokonać kontroli prawidłowości działania lampki ostrzegawczej (niskiego poziomu płynu hamulcowego) umieszczonej w zestawie wskaźników. Przy kluczyku stacyjki ustawionym w położeniu MAR Wciśnij kapturek korka zbiorniczka płynu hamulcowego; lampka ostrzegawcza zestawu wskaźników powinna się zaświecić.
Należy używać wyłącznie płynu hamulcowego klasy DOT 3. Zaleca się stosowanie płynu Tutela DOT 3.
Nigdy nie wolno stosować płynu o innych charakterystykach, ponieważ może to spowodować całkowite zniszczenie uszczelnień układu hamulcowego.
Unikaj kontaktu płynu hamulcowego z powierzchniami lakie rowanymi samochodu. Jeśli się to zdarzy, spłucz natychmiast lakier dużą ilością wody.


Płyn wspomagania układu kierowniczego

Sprawdzanie poziomu płynu powinno odbywać się przed włączeniem silnika. Nigdy nie nalewaj płynu powyżej znaku "LIVELLO MAK". Poziom płynu nie może opaść nigdy więcej niż 2 cm poniżej dolnej krawędzi żółtego paska.

Rozmiar: 3761 bajtów

Uzupełnienia należy dokonać płynem o identycznej chara terystyce co płyn znajdujący się w układzie.
Jeśli płyn jest nagrzany, jego poziom może się podnieść powyżej poziomu "LIVELLO MAX".
Zbiorniczek płynu może być umieszczony w różnych miej scach komory silnika w zależności od wersji.


Płyn chłodniczy

Poziom płynu chłodniczego sprawdza się przy zimnym silniku.
Jeśli samochód jest wyposażony w panel kontrolny, niski poziom płynu chłodniczego będzie sygnalizowany zgodnie z informacjami zawartymi na str. 20.
Płyn należy uzupełnić, gdy poziom zbliża się lub jest poniżej znaków MIN lub "LIVELLO A FREDDO" umieszczonych na zbiorniczku.
Zbiorniczek płynu chłodniczego może mieć różny kształt i może się znajdować w różnych miejscach komory silnika, w zależności od wersji.

Rozmiar: 6959 bajtów
Tempra 1372/1372 SX i Tempra 1581/1581 SX

Uzupełnianie zbiorniczka mieszanką koncentratu płynu chłodniczego i wody destylowanej powinno odbywać się przez otwór wlewowy A.

Rozmiar: 6979 bajtów
Tempra 1.8 i.e.

Nigdy nie odkręcaj korka zbiorniczka płynu chłodniczego, gdy silnik jest nagrzany.

Rozmiar: 6733 bajtów
Tempra diesel, SX diesel i turbo D


Spuszczanie płynu chłodniczego

Najpierw otwórz zawór nagrzewnicy.

Rozmiar: 8185 bajtów

- Przy sterowaniu ręcznym, obróć pokrętło A całkowicie w prawo.
- Przy sterowaniu automatycznym, Wciśnij czerwony trójkąt na przycisku TEMP aż do ukazanie się Hl na ekranie.

Odkręć korek B kadłuba silnika. W silnikach diesel i turbo diesel korek umieszczony jest w dolnej części kadłuba.

Rozmiar: 6101 bajtów

Odkręć korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodniczego. Poluzuj dolną opaskę zaciskową przewodu chłodnicy i zdejmij przewód z króćca.

Rozmiar: 6449 bajtów


Napełnianie układu chłodniczego

Zamontuj przewód chłodnicy poprzednio zdemontowany.
Odkręć śrubę odpowietrzania C układu umieszczoną w górnej części chłodnicy.

Rozmiar: 11249 bajtów

Odkręć napowietrznik D umieszczony na przewodzie dolotowym nagrzewnicy.

Rozmiar: 7790 bajtów

Powoli wlewaj mieszankę koncentratu płynu chłodniczego i wody destylowanej do zbiorniczka wyrównawczego, aż płyn wyciekać zacznie z otworu C chłodnicy.
Wkręć korek C i w dalszym ciągu dolewaj płynu, aż zacznie on wyciekać z odpowietrznika D.
Wkręć odpowietrznik D. Dolej płynu, aż poziom w zbiorniczku ustali się 3 cm poniżej krawędzi otworu wlewowego. Zakręć korek zbiorniczka.
Uruchom silnik. Silnik powinien pracować aż do momentu włączenia się wentylatora chłodnicy.
Wyłącz silnik i pozwól mu ostygnąć. Następnie napełnij zbiorniczek wyrównawczy.

Zawsze stosuj mieszankę składającą się z tej samej ilości koncentratu płynu chłodniczego i wody destylowanej (1:1).

Rozmiar: 2908 bajtów

Zaleca się stosowanie płynu chłodniczego FIAT Paraflu 11.


Spryskiwacze szyby przedniej i reflektorów

Systematycznie sprawdzaj poziom płynu w zbiorniczku.

Rozmiar: 6064 bajtów

Zbiorniczek należy napełniać mieszanką płynu Autofa 9 DP1 i wody.


[Poprzednia] [Następna]