... ROZŁADOWAŁ SIĘ AKUMULATOR

Uruchamianie samochodu przy pomocy innego akumulatora

Przy rozładowaniu akumulatora w Twoim samochodzie można zastosować inny akumulator o zbliżonym lub większym "amperażu" od Twojego. Zastosuj się do poniższej procedury:
- Połącz dodatkowym przewodem dodatnie bieguny akumulatorów.
- Jeden koniec drugiego przewodu połącz z ujemnym biegunem pożyczonego akumulatora, drugi koniec połącz z masą Twego samochodu (wg poniższego schematu).

Rozmiar: 5170 bajtów

Po uruchomieniu silnika zdemontuj dodatkowe przewody rozpoczynając zawsze od masy samochodu.
Nigdy nie używaj prostownika do uruchamiania silnika.


Ładowanie akumulatora

Przy ładowaniu akumulatora zastosuj się do poniższej procedury:
- Odłącz oba przewody od akumulatora.
- Podłącz zaciski prostownika do akumulatora i włącz prostownik.
- Po zakończeniu ładowania wyłącz prostownik przed zdjęciem zacisków prostownika z akumulatora.
- Przed założeniem przewodów posmaruj klemy akumulatora środkiem zapobiegającym korozji zacisków.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w rozdziale "OBSŁUGA" niniejszej instrukcji.

WAŻNE
Elektrolit akumulatora jest trujący i żrący. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Ładowanie akumulatora musi się zawsze odbywać w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji.
Akumulator nigdy nie może być narażony na działanie płomieni lub iskier.
Najlepsze rezultaty daje ładowanie akumulatora słabym prądem przez przynajmniej 24 godziny.
Przed naprawą instalacji elektrycznej zawsze odłącz ujemny biegun akumulatora.


[Poprzednia] [Następna]