DACH OTWIERANY

Otwieranie i zamykanie

Otwieranie ręczne:
Pociągnij w dół dźwignię A do pozycji pokazanej na rysunku. Obracaj w stronę przeciwną do kierunku obrotu wskazówek zegara dla otwarcia a zgodnie z obrotem wskazówek - dla zamknięcia dachu. Przy całkowitym zamknięciu dachu usłyszysz cichy trzask.

Rozmiar: 4450 bajtów

Po użyciu Wciśnij przycisk B dla złożenia dźwigni.

Rozmiar: 3719 bajtów

Dach sterowany automatycznie:
Wciśnij przycisk C z przodu lub z tyłu w zależności od tego, czy chcesz otwierać czy zamykać dach.
Zarówno dach sterowany ręcznie jak i automatycznie posiada przesłonę wysuwaną uchwytem D.

Rozmiar: 4269 bajtów

Przy otwieraniu dachu przesłona chowa się. Przy zamykaniu dachu przesłona wysuwa się częściowo. Całkowicie można ja zamknąć używając uchwytu D.


Uchylanie dachu

Położenie to może być stosowane dla szybkiego przewietrzania wnętrza samochodu.
Przed ustawieniem dachu do tej pozycji musi być on całkowicie zamknięty.
Obróć dźwignię zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara (przy sterowaniu ręcznym) lub wciśnij z przodu przełącznik C. Jeśli dach jest częściowo otwarty, najpierw zamknij go całkowicie, a następnie Wciśnij ponownie przycisk dla uchylenia dachu. Dla zamknięcia dachu obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara albo wciśnij z tyłu przełącznik C.

Rozmiar: 3765 bajtów

Postępowanie awaryjne (przy otwieraniu automatycznym)

Jeśli mimo wciśnięcia przycisku dach nie zamyka się, można te czynność wykonać ręcznie. Przy użyciu śrubokręta usuń zaślepkę znajdującą się z tyłu zespołu przełączników (jak na rys.). Wyjmij umieszczone tam pokrętło (w kształcie litery T).

Rozmiar: 5719 bajtów

Umieść pokrętło w gnieździe pokazanym na poniższym rysunku. Obracając pokrętłem zamknij dach.

Rozmiar: 4775 bajtów

UWAGA:
Po zakończeniu operacji opisanej powyżej, obróć pokrętło o pół obrotu w przeciwną stronę aż do usłyszenia cichego trzasku.


[Poprzednia] [Następna]