OGRZEWANIE l WENTYLACJA

Sterowanie ręczne

Rozmiar: 6772 bajtów

Nawiewy stałe

1 - skierowane na szybę czołową
2 - skierowane na szyby boczne
4 - nawiew na stopy pasażerów przednich
5 - nawiew podłogowy pasażerów z tyłu

Nawiewy regulowane

3 - dla pasażerów na przednich siedzeniach
6 - dla pasażerów na tylnych siedzeniach


Rozmiar: 6700 bajtów
Po użyciu dźwigni A reguluje się kierunek nawiewu w płaszczyźnie poziomej. Pochylając korpus nawiewu reguluje się kierunek nawiewu w płaszczyźnie pionowej. Pokrętło B służy do regulacji ilości powietrza.


Pokrętła

Rozmiar: 2325 bajtów
Pokrętło regulacji ilości powietrza. Zakres do symbolu wentylatora: nawiew powietrza z zewnątrz (tylko podczas ruchu pojazdu) bez wentylatora. Dla zwiększenia intensywności nawiewu obróć pokrętło dalej w prawo (4-stopniowy wentylator).

Rozmiar: 2325 bajtów
Pokrętło regulacji temperatury powietrza.

Rozmiar: 2298 bajtów
Pokrętło wyboru kierunku nawiewu.


Ogrzewanie

Rozmiar: 8390 bajtów
- Obróć pokrętło regulacji temperatury powietrza w prawo. Położenie pokrętła w stosunku do pól niebieskiego i czerwonego określać będzie temperaturę wewnątrz samochodu.
- Obróć pokrętło regulacji intensywności nawiewu w prawo. Jeśli samochód nie porusza się lub porusza się wolno użyj wentylatora.
- Obróć pokrętło regulacji kierunku nawiewu:
Rozmiar: 675 bajtów- Ogrzewanie w przypadku bardzo niskiej temperatury otoczenia.
Rozmiar: 769 bajtów- Ogrzewanie w przypadku umiarkowanie chłodnej temperatury otoczenia (dwukierunkowe).


Ogrzewanie ,,dwukierunkowe":

Jest ono opracowane dla zapewnienia użytkownikom maksimum komfortu. Obróć pokrętło regulacji kierunku nawiewu w pozycję (nawiew na głowę i nogi)
Powietrze wypływające z regulowanych nawiewów 3 oraz 6 jest znacznie chłodniejsze od powietrza kierowanego do nawiewów podłogowych 4 oraz 5. Cieplejsze powietrze ma tendencję do unoszenia się ogrzewając wnętrze samochodu.
Mieszanka powietrza tworzy znakomity klimat wewnątrz samochodu. Stopy znajdują się w cieplejszym strumieniu powietrza, chłodniejsze powietrze opływa resztę ciała.
Różnica temperatury powietrza z nawiewów 4 i 5 oraz 3 i 6 jest maksymalna, gdy pokrętło regulacji temperatury jest w położeniu środkowym. Różnica zmniejsza się, gdy pokrętło obracane jest w lewo lub w prawo do końca skali.


Odraszanie i/lub odmrażanie szyby czołowej i szyb bocznych

Rozmiar: 4417 bajtów

Obróć pokrętło regulacji temperatury maksymalnie w prawo. Obróć pokrętło regulacji intensywności nawiewu w polozenie 3 lub 4 biegu wentylatora.


Wentylacja

Rozmiar: 6401 bajtów

- Obróć pokrętło regulacji temperatury w lewo (strefa niebieska).
- Obróć pokrętło intensywności nawiewu do żądanej pozycji. Jeśli samochód nie porusza się lub porusza się wolno, użyj wentylatora.(nawiew na głowe).
- Obróć pokrętło regulacji w kierunku nawiewu w położenie.

Wiosną lub jesienią skuteczne jest często korzystanie jednocześnie z nagrzewnicy i nawiewu z zewnątrz. W takim przypadku obróć pokrętło regulacji temperatury lekko w prawo. Pokrętło regulacji kierunku nawiewu powinno być ustawione w pozycji (nawiew na głowę i nogi).
Powyższe nastawy pozwolą otrzymać efekt dwukierunkowego nawiewu. Ciepłe powietrze będzie skierowane na stopy a powietrze z zewnątrz - do nawiewów regulowanych.


Sterowanie automatyczne

Rozmiar: 7374 bajtów

Nawiewy stałe

1 - skierowane na szybę czołową
2 - skierowane na szyby boczne
4 - nawiew na stopy pasażerów przednich
5 - nawiew podłogowy pasażerów z tyłu

Nawiewy regulowane

3 - dla pasażerów na przednich siedzeniach
6 - dla pasażerów na tylnych siedzeniach

Rozmiar: 6700 bajtów
Dźwignia A służy do regulacji kierunku nawiewu w płaszczyźnie poziomej. Obracając korpus nawiewu reguluje się nawiew w płaszczyźnie pionowej. Przy użyciu pokrętła B reguluje się intensywność nawiewu powietrza.


Ustawianie temperatury

Temperaturę wewnątrz samochodu reguluje się przyciskami [trójkąt niebieski] [TEMP] [trójkąt czerwony]. Każde pojedyncze przyciśnięcie dowolnego klawisza zmieni temp. wyświetloną na ekranie o 1 stopień (C). Znaki Hl lub LO oznaczają temp. na ekranie odpowiednio powyżej 32°C (90°F) lub poniżej 18°C (64°F).

Rozmiar: 2672 bajtów

System ten jest sterowany przez elektroniczny zespół kontrolny, dążący do uzyskania zadanej temperatury w możliwie krótkim czasie.
Przy sterowaniu ręcznym temperatura (i inne funkcje nie regulowane ręcznie) będą kontrolowane automatycznie. Przy próbie ustawienia temperatury niższej niż temp. otoczenia (niemożliwe w tym systemie), wartość temp. będzie błyskać przez ok. 10 sęk. i następnie przejdzie w stan "czuwania". Zadana wartość temp. będzie wyświetlona do momentu jej zmiany. System osiągnie tę temp. dopiero gdy temp. otoczenia opadnie poniżej tej wartości.
Wciśnij przycisk [termometru] dla wyświetlenia temp. otoczenia. Oznaczenie EXT pojawi się jednocześnie z wartością temp. przez ok. 10 sęk. a następnie powróci do poprzednich zadanych wartości.


Dla maksymalnego komfortu...

Intensywność nawiewu

Wciśnij odpowiedni koniec przycisku [trójkąt][AIR][trójkąt] dla zwiększenia lub zmniejszenia intensywności nawiewu powietrza do kabiny przy ogrzewaniu lub wentylacji. Intensywność nawiewu określana jest przez ilość świecących na ekranie pionowych kresek.

Rozmiar: 2805 bajtów

Słowo AUTO pojawi się w przypadku, gdy automatyczny system kontrolny steruje wentylatorem nawiewu. Podczas sterowania intensywnością nawiewu przy użyciu przycisku [trójkąt][AIR][trójkąt] pojawi się słowo MANUAL.


Sterowanie kierunkiem nadmuchu:

Rozmiar: 1484 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów stałych dla odraszania i/lub odmrażania szyby czołowej i szyb bocznych.

Rozmiar: 1520 bajtów
Powietrze skierowane do regulowanych nawiewów przy wentylacji "letniej".

Rozmiar: 1558 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów regulowanych i podłogowych. Stosuje się do uzyskania efektu dwukierunkowego nawiewu (chłodniejsze powietrze do górnych nawiewów, cieplejsze na stopy).

Rozmiar: 1441 bajtów
Powietrze skierowane do nawiewów podłogowych dla ogrzewania przy bardzo niskich temp. otoczenia.
Wybrany kierunek nawiewu sygnalizowany jest przez świecenie lampki przy odpowiednim symbolu.
Niemożliwe jest jednoczesne wybranie dwu sposobów nawiewu.
Aby przejść na ręczne sterowanie kierunkiem nawiewu niż wybrane przez system automatyczny, Wciśnij przycisk obok żądanego symbolu sposobu nawiewu. Dla powrotu do sterowania automatycznego Wciśnij przycisk ponownie.


Recyrkulacja powietrza:

Po wybraniu tej funkcji odcięty zostaje dopływ powietrza z zewnątrz w celu szybszego osiągnięcia wewnątrz zadanej temperatury. W tym przypadku możliwe jest tylko sterowanie ręczne. Wciśnij przycisk obok symbolu; potwierdzeniem wybrania funkcji recyrkulacji jest zaświecenie się lampki.

Rozmiar: 1537 bajtów

Ponowne wciśnięcie przycisku kasuje funkcję recyrkulacji i pozwala na dostęp do środka powietrza z zewnątrz.


Sterowanie automatyczne

Gdy świecą się obie lampki obok symbolu AUTO oznacza to sterowanie całkowicie automatyczne. Wszystkie żądane funkcje i utrzymanie wyświetlonej temp, są realizowane przez elektroniczny system kontrolny.

Rozmiar: 1515 bajtów

Jedna z lampek zgaśnie, gdy przejdzie się na sterowanie ręczne (np. po wciśnięciu przycisku [trójkąt][AIR][trójkąt] dla zmiany intensywności nawiewu, po wciśnięciu przycisku wyboru kierunku nawiewu lub po wybraniu funkcji recyrkulacji). Aby przywrócić całkowicie automatyczne sterowanie należy wcisnąć przycisk obok symbolu AUTO. Skasuje to wszystkie nastawy wybrane ręcznie. Obie lampki ponownie się zapalą.


Wyłączanie systemu

Wciśnij OFF. Zapali się lampka obok symbolu OFF. Wszystkie inne lampki oraz wartość temp. na ekranie zgasną. Przy wyłączonym systemie temp. otoczenia może być wyświetlona przez wciśnięcie przycisku [termometru.]

Rozmiar: 1444 bajtów

Żądana poprzednio wartość temp. oraz inne funkcje działające w momencie wyłączania systemu są zapamiętane. Dla ponownego włączenia systemu należy:
- ponownie wcisnąć OFF (przywrócenie wszystkich poprzednich funkcji)
- wcisnąć AUTO. System zostanie włączony, jednakże wszystkie funkcje ustawione poprzednio ręcznie zostaną skasowane - wcisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem termometru ) Poprzednie nastawy zostały przywrócone razem z nastawionymi ręcznie.

UWAGA:
- Po ponownym włączeniu stacyjki zostaną przywrócone nastawy dokonane przed wyłączeniem stacyjki
- Jeśli z jakiegoś powodu akumulator został rozłączony a następnie ponownie włączony, ekran wyświetli temp. 24°C (76°F) oraz po pierwszym włączeniu silnika system przejdzie na pełną automatykę.


[Poprzednia] [Następna]