ZUŻYCIE PALIWA

Zużycie paliwa mierzone jest zgodnie z normami ECE (1/100 km).

1372 SX 1372 1581 SX 1581 1.8 i.e. diesel SX diesel T.ds
Cykl miejski
Stała prędkość 90 km/godz.
Stała prędkość 120 km/godz.
9,0
5,6
7.4
9,4
5,6
7.6
10,1
6,3
8.3
6,4
4,5
6.3
6,5
4,9
6.5

Wartości zużycia paliwa pokazane w powyższej tabeli zostały określone podczas standardowych testów zgodnie z normami EEC. Test miejski był realizowany na stanowisku symulacyjnym podczas gdy zużycie paliwa przy stałych prędkościach 90 i 120 km/godz. było określane bezpośrednio na drodze suchej i płaskiej oraz na stanowisku symulacyjnym.
Powyższe wartości mogą być użyteczne jako wartości porównawcze dla różnych samochodów.
Warunki ruchu drogowego, sposób prowadzenia samochodu, warunki pogodowe oraz stan techniczny samochodu mają wpływ na praktyczne zużycie paliwa, które może być różne od podanego wyżej, uzyskanego w oficjalnych testach.


[Poprzednia] [Następna]