WSKAŹNIKI

Diagram kontrolny

Rozmiar: 6477 bajtów

Diagram kontrolny jest elektronicznym instrumentem wyświetlającym nieprawidłowości mające wpływ na właściwa pracę lub bezpieczeństwo. Gdy wszystkie systemy pracują prawidłowo (stacyjka w poz.MAR) światła diagramu nie powinny się świecić, nawet przy włączonych światłach pozycyjnych, przeciwmgielnych lub wciśniętym pedale hamulca.


Olej silnikowy

Świecenie się tej lampki sygnalizuje niski poziom oleju silnikowego i/lub uszkodzenie w magistrali olejowej (np. uszkodzenie czujnika). Poziom oleju silnikowego nie jest kontrolowany w czasie pracy silnika. Jednakże lampka kontrolna zaświeci się w przypadku niskiego poziomu oleju lub uszkodzenia magistrali, gdy stacyjka ustawiona jest w pozycji MAR, przed włączeniem silnika.

UWAGA:
Gdy uruchamiano samochód stojący na pochyłości a następnie po czasie nie dłuższym niż 10 min. uruchamiano go ponownie lampka kontrolna może się zapalić. Jest to spowodowane tym, iż ostrzeżenie jest przechowywane w pamięci urządzenia. W takim przypadku należy ustawić stacyjkę w pozycji STOP a następnie uruchomić ponownie samochód na poziomej jezdni w celu upewnienia się, iż poziom oleju jest prawidłowy.


Płyn chłodzący i zbiornik spryskiwacza

Świecenie się kontrolki wskazuje na niski poziom płynu lub uszkodzony obwód układu. Po ustawieniu stacyjki w pozycji STOP i napełnieniu zbiorniczków lampka powinna zgasnąć.


Światła pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej:

Świecenie się powyższych lampek ostrzegawczych świadczy o przepaleniu jednej lub więcej żarówek, uszkodzeniu obwodu, przepaleniu jednego lub więcej bezpieczników zabezpieczających te obwody. W ostatnim przypadku mogą zapalić się wszystkie trzy lampki.


Tylne światła przeciwmgielne

Świecenie się tej lampki wskazuje przepalenie jednej lub dwu żarówek, przepalenie się bezpiecznika lub uszkodzenie w obwodzie


Światła stop

Świecenie się lampki kontrolnej, przy wciśniętym pedale hamulca, wskazuje na przepalenie odpowiedniej żarówki lampy tylnej. Przy jednoczesnym przepaleniu się obu żarówek, przepaleniu się bezpiecznika lub uszkodzeniu obwodu zapalą się obie lampki kontrolne nawet przy nie wciśniętym pedale hamulca.


Komputer pokładowy

Rozmiar: 8236 bajtów

Instrument ten podaje informacje dotyczące prędkości, zużycia paliwa oraz wskazówki pomocne przy osiągnięciu optymalnych osiągów.
A-B-C Wyświetlacze
Przycisk [z flagą] do wyświetlania informacji A, B, i C, wyświetlania czasu gdy zestaw jest wyłączony i testowania wszystkich trzech wyświetlaczy.
Przycisk [Reset] do zerowania zapamiętanych wartości średnich
[h] i [m] Przyciski ustawiania zegara.

- Gdy kluczyk stacyjki jest ustawiony w pozycji STOP lub PARK:
Wyświetlacz jest wyłączony. Czas może być wyświetlony na wyświetlaczu B przez wciśnięcie przycisku [z flagą].

- Gdy kluczyk stacyjki ustawiony jest w pozycji MAR przed uruchomieniem silnika:
Na wyświetlaczach pojawią się:
A -symbol i wartość zużycia paliwa (km/litr) - ilość km z 1 litra paliwa
B -symbol i wartość temperatury zewnętrznej (C)
C -symbol i wartość prędkości (km/h)
Wartości wyświetlane na wyświetlaczach A i C są średnimi dotyczącvmi poprzedniej jazdy. Były one zliczane od momentu ostatniego ustawienia zestawu do momentu wyłączenia silnika. Wciśnij przycisk [RESET] dla uzyskania nowej wartości średniej. Jeśli nie ustawisz nowej wartości, dane otrzymane podczas ostatniej jazdy będą średnimi dla aktualnych wartości.

- Gdy silnik jest włączony (samochód zaparkowany):
W momencie włączenia silnika wyświetlą się następujące wartości:
A - symbol i wartość zużycia paliwa (km/litr) - ilość kilometrów z jednego litra paliwa
B - czas (godziny i minuty)
C - przebieg (km)
Powyższe wartości wyświetlane są przy prędkościach poniżej 6 km/h.

- Samochód w czasie jazdy:
Informacje wyświetlone na ekranie "A" zmienią się po przekroczeniu przez samochód prędkości 6 km/h.
Ukażą się trzy poniższe wartości:
A - symbol i wartość zużycia paliwa wyrażona w ilości kilometrów z jednego litra paliwa (km/l)
B - czas (godziny i minuty)
C - przebieg (km)

UWAGA:
Wartość przebiegu jest obliczana na podstawie aktualnej ilości paliwa i ostatniego zużycia paliwa. Mogą wystąpić znaczne różnice w sukcesywnie wyświetlanych wartościach podczas zmiany warunków jazdy

- Podczas pracy silnika wciśnij przycisk [z flagą]
Wyświetlony zostanie poniższy zestaw:
A - symbol i wartość zużycia paliwa wyrażona w ii. kilometrów z 1 litra paliwa (km/l)
B - symbol i wartość temperatury otoczenia (C)
C - symbol i wartość prędkości samochodu (km/h)
A i C są wartościami średnimi aktualnej trasy. Po ok. 15 sek. ukażą się ponownie wartości bieżące oraz aktualny czas. Dla sprawdzenia poszczególnych segmentów ekranu wciśnij przycisk na przynajmniej 5 sekund.


Zegar

Do ustawienia czasu używaj ostro zakończonego przedmiotu (np. długopisu). Wciśnij [h] lub [m] do zmiany odpowiednio godzin lub minut.


[Poprzednia] [Następna]